| Suchen:
Über unsO nás

O nás

Projekt InWest 2.0 navazuje na dobré výsledky předcházejícího
projektu InWest, v jehož rámci byl zaveden systematický transfer
znalostí v oborech elektromobility, sensorových sítí, RFID
(radiofrekvenční identifikace) a geoinformatiky v česko-saském
příhraničí. Těžiště přitom leží v „efektivním využívání technologií
budoucnosti“.

Transfer znalostí umožňuje místním malým a středním podnikům
získání nejnovějších vědeckých výsledků z výzkumu oboru
informatiky k jejich rozhodování v rámci investičních a rozvojových
aktivit. Tímto je vytvářena konkurenční výhoda v příhraničí
pro aplikační sféru na základě konkrétních návrhů řešení a
demonstrátorů.

Tři projektoví partneři - Technická univerzita Chemnitz, Universita
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a nadace Mezinárodní
informační a potkávací centrum Saska - tak vytvářejí synergie, které
jsou užitečné pro aplikační sféru.

* Radio Frequency Identification

Ziel3 | Cíl3 EFRE