| Suchen:
Partner werdenStaňte se partnery

Vybudovaná spolupráce

Prostřednictvím úzké spolupráce regionálních malých a středních podniků a projektových partnerů InWest bude posílena konkurenceschopnost podniků a univerzit.

Vy, jako společnost, můžete využít odborných znalostí našich akademických pracovníků a různého vybavení na univerzitách. Využijte znalostí z univerzit a zaveďte nové technologie na trh.

Na základě vašich představ můžeme společně diskutovat obsah případné vzájemné spolupráce a podpory při zahájení vědeckých a výzkumných projektů.

Kromě toho poznáte studenty, své možné budoucí zaměstnance. V projektu je také vytvořen optimální základ pro zpracování bakalářských a diplomových prací nebo pro praxe studentů.

Obraťte se na nás

Dr.-Ing. Ariane Heller
Technische Universität Chemnitz
Tel.: +49 371 531 35023
ariane.heller(at)informatik.tu-chemnitz.de

Petr Lauterbach
Projektový manažer
Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labe
Petr.Lauterbach(at)ujep.cz

Ilka Kurpat
Stiftung IBS
Tel.: +49 800 5 93 96 93
office(at)ibs-laubusch.de

InWest 2.0 Projekt
info(at)in-we-st-tec.eu

Ziel3 | Cíl3 EFRE