| Suchen:
TechnologienTechnologie

Technologie v projektu InWest 2.0

Hlavní technologická témata v projektu InWest 2.0 - Efektivní využívání technologií budoucnosti zahrnují metody pro distribuci energie v elektrických vozidlech, optimalizace procesů prostřednictvím RFID technologií, využití ve sběru dat v budovách a krajině a stejně jako při ad-hoc komunikaci v sítích.

RFID

RFID je technologie budoucnosti, která slouží při identifikaci objektů. Při použití této metody lze načítat data, aniž by byl nutný přímý kontakt, či viditelnost.

Touto technologií mohou být společně bezdrátově propojeny senzorové uzly a přijímat a předávat tak informace z okolního prostředí.

Jak vlastně přesně funguje elektrická mobilita?

Pod pojmem geoinformatika chápeme modelování struktur a procesů s využitím informačních technologií.

Ziel3 | Cíl3 EFRE