| Suchen:
SensornetzeSenzorické sítě

Senzorické sítě

Touto technologií mohou společně bezdrátově komunikovat senzorové uzly a přijímat a předávat tak informace z různých prostředí.Senzorický uzel je malý, na místě připojený počítač, který je vybaven senzory, datovými úložišti a procesory. Pomocí bezdrátových komunikačních jednotek se zasílají data do základnové stanice nebo jiných senzorových uzlů. Senzorové sítě jsou vhodné zejména pro včasnou detekci přírodních katastrof, protože senzory napájené bateriemi spotřebovávají málo energie a splňují řadu dalších požadavků z hlediska ochrany před katastrofami.

Ziel3 | Cíl3 EFRE