| Suchen:
GeoinformatikGeoinformatika

Geoinformatika

Pod pojmem geoinformatika chápeme modelování prostorových struktur a procesů s využitím informačních technologií. Jedná se o úzkou spolupráci v oblastech kartografie, geodézie a informatiky.

Zatímco informatika poskytuje databáze, programovací jazyky a mnohé další technologie, tak geodezie se svými výsledky měření hraje důležitou roli v interpretaci jejich výsledků. Úkolem geoinformatiky je mimo jiné zhotovení geoinformačních systémů. Ty slouží pro záznam, zpracování, analýzu a zobrazení geografických dat. Mezi nejznámější aplikace tzv. Earth Viewer, například Google mapy a Google Earth.

Poznatky využít také v oblastech geografie, plánování životního prostředí nebo lékařství.

Zdroje a odkazy

Öffnet externen Link in neuem FensterEinführung Geoinformatik

Ziel3 | Cíl3 EFRE